hasko-vyskov.cz

Hasicí přístroje

Rychlá navigace

Teorie

Vyhláška 246/2001 Sb. stanoví povinnost výbavy hasicími
přístroji takto:

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné
a rychlé použití.

Hasicí přístroje se zpravidla umisťují na svislé stavební
konstrukci (stejně) tak, aby rukojeť přístroje byla nejvýše 1,5 m nad zemí.

Vyhláška 21/2007 Sb. nám dále upřesňuje vybavení rodinných domů,
bytových domů, ubytovacích zařízení a garáží hasicími přístroji,
autonomní detekcí a signalizací požáru. Například v bytovém domě
musí být každý byt vybaven autonomním detektorem kouře
s akustickým hlásičem.Ustanovení této vyhlášky se týká objektů,
u nichž proběhlo stavební řízení po 1.7.2008.

Hasicí přístroje podléhají pravidelným kontrolám a to nejméně
1x ročně – provádí je oprávněný pracovník, ale také periodickým
zkouškám, neboť se jedná o tlakové lahve, případně tlakové nádoby:

- vodní hasicí přístroje 1 × za 3 roky

- práškové, CO2, halonové 1 × za 5 let

Tuto periodickou zkoušku provádí oprávněná servisní firma.

Hasicí přístroje dělíme podobně, jako druhy hořlavých látek:

- A - látky pevné (dřevo, papír)

- B - látky kapalné (benzín, nafta)

- C - látky plynné

- D - lehké kovy

- k čemu je určen hasicí sprej, je u vedeno na jeho typovém štítku.

Hasicí přístroje vodní

9 litrů náplň, obsahující přísady s nemrznoucím a inhibičním účinkem. Přístroje jsou mrazuvzdorné, určeny především k hašení pevných látek. Nehodí se ve většině případů k hašení elektrických zařízení. Určen pro hašení požárů třídy „A“.

Hasicí přístroje práškové

1 kg, 2kg, 4 kg, 6 kg náplň. Hasivo – prášek. Jsou mrazuvzdorné, hodí se k hašení zařízení pod elektrickým proudem. Určen pro hašení požárů třídy „A, B, C“.

Hasicí přístroje CO2 (sněhové)

jsou určeny především k hašení požárů třídy B

CO2 2 kg, CO2 5 kg

pojízdné CO2

1x30
2x30
3x30

Hasicí přístroje halonové

1 kg, 2kg, 4 kg, 6 kg náplň, hasivem je náhrada původních halonů, které jsou zakázány mezinárodní konvencí na ochranu ozonové vrstvy určeny např. k hašení elektroniky, počítačů.

Hasicí přístroje speciální

Jsou to především hasicí přístroje k hašení hořlavých kovů, stabilní hasicí zařízení apod.

Hasicí spreje

Se sice tváří jako hasicí přístroj, ale mají do něj daleko. Nedají se znovu naplnit, nelze kontrolovat jejich funkčnost. Převážná většina z nich není odolná mrazu. Stává se, že po dvou letech strávených v autě ze sebe chudák sprej nedostane téměř nic – vlivem netěsnosti ztratí tlak. Pro použití v domácnosti se celkem hodí, nedoporučujeme používat na zařízení pod elektrickým proudem.

Detektory kouře

Jsou určeny především k včasnému upozornění na vznik zakouření prostoru, ať je způsobeno počínajícím požárem, nebo kuřetem, zapomenutým v troubě.
Mají zabudovánu akustickou signalizaci a vlastní napájení – proto jsou autonomní. Zpravidla také upozorňují na slábnoucí baterii, mají testovací tlačítko na ověření funkce. Je vhodné je umístit do prostoru, kudy vede úniková cesta, ale odkud budou slyšet, např. předsíň, chodba ke vstupním dveřím apod.

Námi dodávané hasicí přístroje

vodní

V9Ti

práškové

PR1e
PR2e
P4Te
P6Te

PG 1 Le
PG 2 Le
PG 4 Le
PG 6 Le

pěnové

VP6 TNC

PP6Le

CO2

S2KTe
S5KTe

halonové

CA2LE
CA4LE
CA6LE

hasicí spreje

400ml

(PYROCOM)