hasko-vyskov.cz

PO – požární ochrana

-Prověrky pracoviště k plnění požadavků legislativy
-Preventivní požární prohlídky pracoviště
-Dokumentace PO

- začlenění podle požárního nebezpečí

- posouzení požárního nebezpečí

- požární řád

- požární poplachové směrnice

- evakuační plány

- stanovení organizace zabezpečení PO ve firmě

- dokumentace zdolávání požárů

- dokumentace o školení

erik-mclean--loCA-0LGQc-unsplash

-Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
-Odborná příprava zaměstnanců zařazených do
preventivní požární hlídky
-Kontroly a revize

- požárních uzávěrů

- požárních nátěrů

-Odborné posudky
-Příprava na kontrolu HZS (hasičský
záchranný sbor)

Vzhledem k tomu, že v oblasti PO a BOZP jsou samy o sobě velmi
široké a je nutné je "ušít na míru"